Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 61.628
Số người đang xem:  11
Hướng dẫn

Việc cần làm đối với một thành viên mới:


1. Tìm hiểu và hòa nhập văn hóa tổ chức.

2. Thiết lập các mối quan hệ với những người trong tổ chức (trong bộ phận và ngoài bộ phận).

3. Học hỏi về nội quy, quy trình, quy định, cách làm các việc cụ thể.

4. Thực hành.

5. Góp ý, cải tiến, nâng cấp, sáng tạo.

... đang được hoàn thiện tiếp ...