Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 61.602
Số người đang xem:  9
Các ban của Dự án

+ Ban Truyền thông: Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài để thu hút sự chú ý, giúp thành viên và cộng đồng hiểu đúng, đủ, kịp thời về hoạt động của dự án và các sự kiện ...
+ Ban Tài chính: Thực hiện các hoạt động huy động tài trợ, quản lý thu - chi nguồn ban đầu và phát sinh ...
+ Ban Sự kiện: Thực hiện các hoạt động tổ chức sự kiện: Hội thảo, tọa đàm, giao lưu, hoạt động thiện nguyện ...
+ Ban Đào tạo: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ trong các chương trình, các buổi đào tạo kiến thức, kỹ năng, ...
+ Ban Nhân sự: Thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho dự án, thu hút nhân sự, các chính sách nhân sự, lộ trình phát triển nhân sự, ...

Đăng ký vào các ban ngay hôm nay để được cơ hội làm Trưởng ban hoặc thành viên thực hiện các nhiệm vụ cao cả, ý nghĩa, giúp bản thân có cơ hội cọ xát thực tế nhiều hơn.